THE GIANTS OF SLOVENIAN ART - SLOVENSKI SLIKARSKI MOJSTRI

Experience a captivating showcase of masterpiece by renowned slovenian artists from the 19th and 20th centuries. Delve into the work of Rihard Jakopič, Fran Tratnik, Maksim Gaspari, Božidar Jakac, Stane Kregar and others.

The exhibition takes place every day of the week between June 15, 2024, and October 15, 2024, from 5:00 PM to 10:00 PM. Admission fee is € 8.

---

Vabimo vas na razstavo mojstrovin priznanih slovenskih umetnikov 19. in 20. stoletja. Na ogled so postavljena dela Riharda Jakopiča, Frana Tratnika, Maksima Gasparija Božidarja Jakca, Staneta Kregarja in drugih vidnih avtorjev tega obdobja.

Razstava poteka vsak dan v tednu med 15. 6. 2024 in 15. 10. 2024 od 17.00 do 22.00. Vstopnina znaša 8 €.